De advocaten blog

Uw nalatenschap perfect geregeld met een testament

U wilt er misschien nog niet teveel bij stilstaan of over nadenken, maar onvermijdelijk komt de dag dat u komt te overlijden. Het is dan ook goed als u nu al even de tijd neemt om na te denken over wat u wilt dat er op dat moment zal gebeuren met uw goederen en gelden. Wilt u op eender welke manier afwijken van de geldende wetgeving in het erfrecht, dan is er de noodzaak van het (laten) opmaken van een testament.

Uw nalatenschap zelf bepalen
In de regel is het zo dat na een overlijden alle bezittingen verdeeld worden onder de wettelijke erfgenamen. Dit geldt voor alle spaargelden en alle bezittingen die u had op het moment van uw overlijden. Er zijn echter veel situaties te bedenken waarin u liever voor een andere verdeling zou kiezen. Denkt u hier maar aan een goede vriend die u iets wil nalaten, omdat hij veel voor u gedaan heeft of bij een nieuw samengesteld gezin waar de kinderen van uw nieuwe partner geen erfgenamen van u zijn. U kunt dus uw erfgenamen zelf aanduiden, u kunt goede doelen opnemen of u kunt legaten geven, allemaal zaken die u bij het volgen van het gewone erfrecht niet zou kunnen. Weet ook dat u op eender welk moment, wanneer zich veranderingen zouden voordoen in uw persoonlijke situatie, u uw wensen kunt laten wijzigen.

Uw nalatenschap vastleggen en laten registreren
Als u eenmaal uit bent aan de verdeling van uw nalatenschap, is de tijd aangebroken om dit officieel te laten vastleggen. U kunt dit zelf online doen en vervolgens het document gaan ondertekenen bij uw notaris of u kunt dit door een notaris van Notaris Janssens laten opmaken en vervolgens bij hem ondertekenen. Welke optie u ook kiest, het ondertekenen dient steeds bij en in aanwezigheid van de notaris te gebeuren om een rechtsgeldige waarde te hebben.
Uw notaris zal het document laten registeren bij het CTR, voluit Nederlands Testament Register genoemd, en het origineel in zijn kluis bewaren tot u komt te overlijden. In het CTR wordt enkel vermeld wie een dossier heeft, de inhoud wordt hier echter niet in bewaard. Na uw overlijden zal de notaris de nodige stappen ondernemen naar uw erfgenamen toe om uw laatste wensen te vervullen. In het geval uw notaris zijn activiteiten zou stopzetten, zal hij uw dossier overdragen aan zijn opvolger dan daar van daar af overneemt en uw belangen verder zal behartigen.
Het is zo dat, wanneer er meerdere nalatenschapsdossiers op uw naam zouden bestaan, het steeds dat met de recentste datum dat aan alle wettelijke voorwaarden voldoet is dat zal worden uitgevoerd.


Delen